โทรฟรี1800-22-9888 เฉพาะเบอร์พื้นฐาน เวลาทำการ 8:00-17:00 น.
 
  บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด

บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด
ที่ตั้ง 16,22 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ ฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2621-0899 โทรสาร 0-2225-3319

RUNG SAENG BATTERY CO.,LTD
16 , 22 Vorajak Rd., Banbaht , Promprab , Bangkok , 10100, Thailand .
Tel 0-2621-0899 Fax 0-2225-3319

N13°45’2’’ E 100°30’28’’

ก่อตั้ง 9 มิถุนายน พ.ศ.2519
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
ลักษณะกิจการ

ผู้แทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์พานาโซนิค
และให้บริการหลังการขาย

ประธานกรรมการ คุณประเสริฐ เนาถาวร
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย คุณสมิทธิ เนาถาวร
   
สำนักงานใหญ่ (Head Office)
คลิกที่ภาพเพื่อดูแผนที่


อาคารศูนย์จัดส่งสินค้ากรุงเทพฯ
ที่อยู่ 70-72 ถ.วรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

      

อาคารศูนย์จัดส่งสินค้าภูมิภาค
ที่อยู่ 33   ม.1 ถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษก(พุทธมณฑลสาย3) แขวงทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ


 
 
© 2000-2006 RUNG SAENG BATTERY CO., LTD. . All rights reserved
info@rsbattery.com