โทรฟรี1800-22-9888 เฉพาะเบอร์พื้นฐาน เวลาทำการ 8:00-17:00 น.


JP Series สำหรับ ผู้เล่นรถ และ เล่นเครื่องเสียง รับประกัน 12 เดือน
(BF) Premium New MF - สำหรับรถที่ใช้งานทั่วไป รับประกัน 12 เดือน
(DIN) Premium New MF - สำหรับรถที่ใช้งานทั่วไป รับประกัน 12 เดือน
(P7) Economy New MF - สำหรับรถกระบะทั่วไป รับประกัน 12 เดือน
EXTRA - สำหรับรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุกทั่วไป ชนิดเติมน้ำกลั่น รับประกัน 12 เดือน
 
© 2000-2008 RUNG SAENG BATTERY CO., LTD. . All rights reserved
info@rsbattery.com