โทรฟรี1800-22-9888 เฉพาะเบอร์พื้นฐาน เวลาทำการ 8:00-17:00 น.
ตำแหน่งงาน: ที่ต้องการ

 

- ผู้ช่วยธุรการ (แผนกบัญชี แผนกบริการ แผนกขาย)

- พนักงานขาย (แผนกวิ่งต่างจังหวัด, แผนกวิ่งกรุงเทพ/ปริมณฑล)

© 2000-2008 RUNG SAENG BATTERY CO., LTD. . All rights reserved
rsb_career@rsbattery.com