โทรฟรี1800-22-9888 เฉพาะเบอร์พื้นฐาน เวลาทำการ 8:00-17:00 น.
 
 
* กรุณากรอกค่ะ  
ติดต่อเรา    
อำเภอ  
  จังหวัด   
รายละเอียดส่วนบุคคล    
ชื่อ - นามสกุล * เพศ ชาย หญิง
วันเกิด วัน เดือน ปี พ.ศ. อายุ ปี
ที่อยู่ *  
โทรศัพท์  
ตำแหน่ง *  
     
รายละเอียดสถานประกอบการ    
บริษัท *   
ที่อยู่ *  
โทรศัพท์
โทรสาร
 
มือถือ
อี- เมล์ *
 
ประเภทธุรกิจ *  
ปีที่ก่อตั้ง  
สินค้าที่จำหน่ายปัจจุบัน *  
ความประสงค์  
   
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก เพื่อส่งฟอร์ม
แต่ถ้าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดกรุณาคลิก
 
 
 
 
© 2000-2006 RUNG SAENG BATTERY CO., LTD. . All rights reserved
info@rsbattery.com